Obrázky vytvořené camerou obscurou (dírkovou komorou), což je jednoduchá dřevěná krabička s miniaturní dírkou kterou prochází světlo. Obraz se zaznamenává na svitkový film který je ručně vyvolán a oskenován.
Back to Top