Camera obscura (dírková komora, nebo také pinhole) je nejstarší způsob promítání reálného obrazu, zpočátku bez znalosti obraz trvale zachovat. Tento jednoduchý princip snímání je v dnešní době příjmeným únikem z všude přítomné digitální fotografie. Obrázky uchovávané v tomto případě na svitkový film bez nutnosti jakékoli elektroniky, optiky  či složité mechaniky  jsou sice v dnešním měřítku technicky nedokonalé, ale jejich analogové kouzlo, dlouhé expozice a jemné podání svěla je více než zajímavé.